DONEREN

Historie Hospice Beukenrode

Hospice Beukenrode mocht in 2012 de eerste gast verwelkomen, maar aan dat moment gingen heel wat jaren van organisatie en fondsenwerving vooraf.
Al in 2000 en 2004 ondernam een groep vrijwilligers pogingen om een hospice op te richten, maar dat had vooralsnog geen succes. In 2007 ging de groep nogmaals aan de slag. De wens was om een bijnathuis-huis op te richten voor bewoners uit Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland. Na de vaststelling van nieuwe landelijke normen, kreeg het bestuur vier palliatieve zorgbedden toegewezen van het zorgkantoor. Vervolgens was het zoeken naar een geschikt pand voor het hospice. Het oog viel daarbij op het Wit Gele Kruisgebouw aan de Dijkweg 47 in Naaldwijk. De Diaconie van de Oude Kerk Naaldwijk kocht het pand in augustus 2011 en zou het in bruikleen aan het hospice beschikbaar stellen. Er was nog wel een verbouwing nodig om de vier kamers en leefruimtes geschikt te maken. Op 23 juli 2012 tekende de Diaconie het bouwcontract met bouwbedrijf Weboma uit Wateringen. De afgesproken opleverdatum: 14 december 2012.

Om de inrichting en de exploitatie te kunnen bekostigen werd volop aan fondsenwerving gedaan. In de zoektocht naar financiële middelen werd het bestuur verrast door de vele positieve reacties. Er bleek een breed draagvlak te zijn en er werden diverse inzamelingsacties gehouden. De drie gemeenten Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland zegden ook subsidie toe. Om in de toekomst over voldoende middelen te kunnen beschikken werd de Stichting Vrienden van Hospice Beukenrode opgericht. Onder het motto ‘Hart voor Beukenrode’ was zij actief op de braderieën in de regio om nieuwe vrienden en giften te werven. Terwijl de bouwvakkers aan de slag waren en er fondsen werden geworven, moest ook een organisatie van de grond worden getild. Een eerste oproep voor vrijwilligers leverde 140 aanmeldingen op. Patricia Bakker en Winnie Pesch werden als coördinator aangesteld om dit in goede banen te leiden. De vrijwilligers kregen een training aangeboden en eind november 2012 tekenden 50 mensen een contract voor onbepaalde tijd met het hospice.

Opening
Na de oplevering op 14 december 2012, ontving Hospice Beukenrode op 17 december de eerste bewoner. De officiële opening vindt later plaats, op 19 april 2013. Met een feestelijke bijeenkomst in de Oude Kerk Naaldwijk staat het bestuur stil bij de realisatie van het hospice en wordt Vrienden van Hospice Beukenrode ten doop gehouden.

Rust
Hospice Beukenrode bleek al in het eerste jaar te voldoen aan een behoefte. Waar een gemiddeld hospice zo’n 36 gasten per jaar ontvangt, mocht Hospice Beukenrode in haar eerste jaar 54 gasten verwelkomen. De reacties van de gasten en familieleden zijn positief. Ze geven aan dat ze rust hebben gevonden in het huis en waarderen dat mensen op een waardige manier afscheid kunnen nemen van het leven.

Jubileummagazine Hospice Beukenrode

Historie TerminuZ

TerminuZ is vanaf 2017 als rechtsopvolger van Stichting VPTZ regio Westland dé vrijwilligersorganisatie voor terminale thuiszorg. Deze stichting is opgericht in 1992 en vierde in 2017 het 25-jarig jubileum. Sinds 1992 is TerminuZ uitgegroeid tot een professionele organisatie met rond 25 goed opgeleide en toegewijde vrijwilligers met een ervaren coördinator. Jaarlijks doen tientallen bewoners van Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland een beroep op onze vrijwilligers terminale thuiszorg.

Jubileumfilm TerminuZ