DONEREN

Missie en visie

De missie van de Stichting is het ondersteunen van mensen in hun wens om de laatste maanden van hun leven thuis, in hun eigen omgeving of bijna thuis in het Hospice te kunnen doorbrengen. Daarbij gaan we uit van de visie dat mensen niet alleen op hun eigen wijze moeten kunnen leven, maar ook op hun eigen wijze moeten kunnen sterven.

Onderzoek wijst uit dat de meeste mensen er de voorkeur aan geven thuis te overlijden. De Stichting komt aan deze behoefte tegemoet door met speciaal opgeleide vrijwilligers zorg en steun te bieden aan de terminaal zieke, de familieleden en andere mantelzorgers bij de cliënt thuis, in het hospice of in overige locaties. Bij deze palliatieve terminale zorgondersteuning staat de kwaliteit van leven voorop en de mogelijkheid van gasten/zieken om zo lang mogelijk de regie in handen te houden.

Meer informatie over Beukenrode vindt u in onze folder.

De visie berust op een aantal kerngedachten

1. De zorg en steun door vrijwilligers in de thuissituatie of in het hospice is een van de mogelijkheden om de kwaliteit van het leven in de laatste maanden van een palliatieve/terminale patiënt te optimaliseren;
2. De zorg en steun door vrijwilligers in de thuissituatie of in het hospice is onafhankelijk van elke politieke, religieuze of bedrijfseconomische organisatie;
3. De stichting mengt zich niet in de beslissing over levensbeëindiging; dit is aan de gast of zieke en zijn behandelende arts.
4. De doelgroep is mensen met een levensverwachting van maximaal drie maanden, ongeacht hun leeftijd.
5. Het geheel is kleinschalig van karakter. In het hospice is plaats voor vier gasten. Het huis is zelfstandig, dus geen onderdeel van een groter geheel.
6. Het hospice probeert maximaal de sfeer te benaderen van een thuis. In principe kan aan elke wens van de gast worden voldaan. Het hospice straalt warmte en medemenselijkheid uit. Het huis is ingericht als een prettige woonomgeving, dus geen ziekenhuisachtige inrichting.
7. De stichting wordt gedragen door een aantal deskundige vrijwilligers, aangestuurd door coördinatoren (professionele, betaalde krachten). De vrijwilligers hebben affiniteit met mensen in hun laatste levensfase en krijgen een speciale opleiding. Het werk van de vrijwilligers is gericht op het bieden van een thuis of ‘bijna thuis’ gevoel met zoveel mogelijk kwaliteit van leven, het wegnemen van gevoelens van angst, onzekerheid en eenzaamheid.
8. De stichting heeft een breed draagvlak onder de inwoners en instellingen in de regio van het verzorgingsgebied. Het primaire werkingsgebied omvat de gemeenten Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland. Gasten voor de hospice kunnen -onder voorwaarden - ook van elders komen.
9. Vanuit een breder maatschappelijk perspectief wil de stichting een bijdrage leveren aan het verspreiden van kennis en ervaring op het gebied van stervensbegeleiding.