DONEREN

Aanpassing beleid Beukenrode palliatieve thuiszorg & hospice

Naar aanleiding van de laatste Corona ontwikkelingen hebben ook wij ons beleid aan moeten passen. Wij vinden dat wij als zorgorganisatie onze verantwoordelijkheid moeten nemen in deze situatie wat inhoudt dat wij goed voor onze gasten en onze vrijwilligers willen zorgen

Om besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen, wordt de zorg aan onze gasten in het hospice alleen geleverd door de coördinatoren en de verpleegkundigen. Vrijwilligers worden in ieder geval tot en met 7 april niet meer ingezet. Wel doen wij nog steeds een beroep op de boodschappenvrijwilligers en de kookvrijwilligers. Met deze vrijwilligers zijn aanvullende afspraken gemaakt op welke manier zij de zorg voor onze gasten kunnen blijven ondersteunen.

Met de gasten en hun naasten zijn er afspraken gemaakt en gecommuniceerd over het bezoek van naasten, handhygiëne en de maaltijden. Het hospice zal onder voorwaarden nieuwe gasten blijven opnemen, opdat we zorg kunnen blijven verlenen aan hen die palliatieve zorg nodig hebben.

De thuisinzet wordt voortgezet aan cliënten die nu al zorg van ons ontvangen. Deze zorg is afgesproken met de cliënt en naasten en die kunnen op ons blijven rekenen zolang wij beschikken over voldoende gezonde vrijwilligers. Wij nemen tot nader order geen nieuwe cliënten aan in de thuissituatie.

Ook alle geplande gezamenlijke activiteiten van vrijwilligers, zorg, coördinatoren en bestuur zijn tot 9 april geannuleerd:

Omdat coördinatoren worden ingezet voor de directe zorgverlening, kan de beantwoording van de mails wat langer duren dan u van ons gewend bent. Ook de telefoon wordt minder snel opgenomen.

Met bovenstaande verwachten wij voldoende bescherming te bieden aan onze gasten, cliënten, vrijwilligers en medewerkers. We rekenen op uw begrip.