DONEREN

Bestuurswisseling Beukenrode

Bij de opening van het nieuwe hospice van Stichting Beukenrode in ’ s-Gravenzande, eind september, treedt een drietal bestuursleden af en treden er drie nieuwe bestuursleden aan.

Henk Salome en Corine Vreugdenhil hebben beiden twee termijnen als bestuurslid gediend en treden statutair af. Henk Salome geeft de voorzittershamer over aan Sylvia Vollebregt, Corine Vreugdenhil wordt opgevolgd door Annie van Antwerpen. Elly van der Wilk heeft één termijn als bestuurslid volgemaakt. Bij de fusie van TerminuZ, vrijwilligers palliatieve en terminale thuiszorg, is Van der Wilk vicevoorzitter voor één bestuursperiode geworden om de belangen van de thuisvrijwilligers te waarborgen. Drie jaar na de fusie zijn de thuisvrijwilligers een gewaardeerd onderdeel van de ‘Beukenrode-familie’ geworden en is het de taak van het nieuwe bestuur de hospice- en thuisvrijwilligers evenveel aandacht te schenken en de bestaande verschillen op waarde te schatten. Haar communicatietaken worden overgenomen door Rianne de Goeij.

Sylvia Vollebregt is als voormalig directeur van Vitis Welzijn in Westland geen onbekende. Annie van Antwerpen heeft een verpleegkundige achtergrond en vult zo het bestuur qua expertise goed aan. Rianne de Goeij neemt in het bestuur de portefeuille communicatie en PR op zich.

Bekijk hier de video met de laatste bouwupdate het nieuws over deze bestuurswissel.