DONEREN

Bezoekersprotocol Beukenrode palliatieve thuiszorg & hospice

Het kabinet heeft donderdag 19 maart jl. bekendgemaakt dat er een bezoekverbod is voor verzorgingshuizen. Deze maatregel is niet van toepassing op het hospice omdat er een uitzondering is gemaakt voor mensen in de laatste fase van hun leven.

Onderstaand treft u ons bezoekersprotocol aan zoals dat nu van kracht is. Indien u van plan bent een bezoek te brengen aan ons hospice verzoeken wij u dat vooraf met onze gast en/of de directe familie af te stemmen.

Wij vragen:

- Het bezoek te beperken tot de directe kring rondom onze gast;
- Niet op bezoek te komen bij gezondheidsklachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Bij twijfel het bezoek af stemmen met de huisarts;
- Bij binnenkomst rechtstreeks naar de gastkamer te gaan en alleen na overleg in de huiskamer te komen,

Als naasten van onze gasten mee-eten, zal de maaltijd op de kamer worden gebracht.

Wij dank u voor uw begrip en bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Ons telefoonnummer is 0174-621357.