DONEREN

Corona update 25 februari

Per 25 februari 2022 zijn de maatregelen rondom Corona door de overheid gewijzigd. De
wijziging heeft ook voor u als bezoeker van één van onze locaties direct gevolg.

Allereerst is het van groot belang dat iedereen als bezoeker van onze kwetsbare gasten de
bestaande basisregels blijft volgen, of u nu wel of niet gevaccineerd bent.

Onder de basisregels wordt verstaan:
• Testen bij klachten: Doe een zelftest. Is deze positief laat je testen bij de GGD. Ook
als je al gevaccineerd bent.
• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijdt contact met anderen.
Huisgenoten/reisgenoten moeten in quarantaine, tenzij zij langer dan een week
geleden een boosterprik hebben gehad en geen klachten hebben of zelf korter dan 8
weken geleden positief getest zijn geweest én geen klachten. Doe de Quarantaine
check.
• Was vaak en goed je handen.
• Hoest en nies in je elleboog.
• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes (minimaal 15 minuten
per ruimte per dag)
• Blijf zoveel mogelijk thuis en beperk uw contacten.
• Werk maximaal de helft van de werktijd thuis.

Coronamaatregelen locaties Beukenrode per 25 februari 2022:
Beukenrode volgt het advies van de overheid. Er gelden op dit moment de volgende
maatregelen:
Geen beperking met betrekking tot het aantal bezoekers per dag. Mocht er
aanleiding zijn om dit beleid te veranderen zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Mondkapjesplicht

Voor het hospice geldt dat de mondkapjes niet verplicht zijn.
Binnen een afstand van 1,5 meter van de gast is het advies wel het mondkapje te dragen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel niet en meld dit svp bij één van de coördinatoren
en/of de verpleegkundigen.