DONEREN

Eerste Beukenrode lezing “Eindeloos Bewustzijn”

De Vrienden van Beukenrode hebben de bekende cardioloog Pim van Lommel (1943) bereid gevonden de eerste Beukenrode lezing te verzorgen. Zijn boek “Eindeloos Bewustzijn” werd in 2008 genomineerd als “Boek van het Jaar”. Het bevatte een wetenschappelijke studie naar enkele honderden “Bijna Dood Ervaringen”. Mensen kwamen aan het woord die klinisch dood waren verklaard (geen hersenactiviteit) maar later vertelden over allerlei ervaringen en waarnemingen tijdens die periode. De huidige wetenschap heeft daar geen sluitende verklaring voor. Als cardioloog en wetenschapper verrichte hij daarmee – letterlijk – grensverleggend onderzoek. Zijn publicatie veroorzaakte dan ook ware publiciteitsgolf die tot de dag van vandaag
voortduurt. Van zijn boek zijn – wereldwijd – meer dan 250.000 exemplaren verkocht en hij treedt regelmatig op bij congressen en houdt lezingen over de gehele wereld over dit thema.

Vorig jaar ontving hij de eerste EKR penning, een onderscheiding van de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve ThuisZorg) in Nederland en genoemd naar Elisabeth Kübler Ross, de pionier van de internationale Hospice beweging.

Programma:

Datum: Donderdag 4 oktober 2018
Locatie: Oude Kerk - Wilhelminaplein 5 - Naaldwijk
19.30 Zaal open; koffie/thee verkrijgbaar
20.00 Opening
20.05 Lezing Pim van Lommel
21.05 Pauze
21.20 Marga van Lennep - Kernkamp uit den Haag vertelt over haar
Bijna Dood Ervaring, de tijd ervoor én de tijd erna.
21.40 Vragenronde onder leiding van Alphons de Wit
22.15 Sluiting

Schrijf u nu in via vrienden@beukenrode.org
U kunt deze lezing bijwonen voor € 10,- per persoon.
Het aantal plaatsen is beperkt.