DONEREN

Hospice Beukenrode en TerminuZ zijn gefuseerd

Per 1 juni is de fusie tussen Hospice Beukenrode en TerminuZ een feit. Hierdoor ontstaat er in de regio Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland, 1 loket voor palliatieve (thuis)zorg. De nieuwe naam is: Beukenrode, palliatieve thuiszorg & hospice. Beukenrode is een organisatie met ruim 100 vrijwilligers. De vrijwilligers bieden zorg en steun in de thuissituatie of in het hospice voor mensen in de laatste levensfase.

Belangrijkste reden voor de keuze van de nieuwe naam is het feit dat de naamsbekendheid van het hospice hiermee bewaard blijft. Door de ondertitel laat de nieuwe organisatie zien dat er nu twee disciplines zijn: de palliatieve thuiszorg én de zorg in het hospice. De fusie is ingegeven door de wens om één loket te realiseren voor alle inwoners en verwijzers. Niet de locatie waar de zorg en ondersteuning door de vrijwilliger wordt geboden staat voorop, maar de wens van de mensen in hun laatste levensfase.

Meer nieuws