DONEREN

Ondertekening notariële aktes nieuwe organisatie bij Westland Partners

Op donderdag 31 mei ondertekenden de nieuwe voorzitter Henk Salome en vicevoorzitter Elly van der Wilk de officiële aktes die behoren bij de fusie van Hospice Beukenrode en TerminuZ. Tevens werden de aktes ondertekend van de nieuwe stichting Vrienden van Beukenrode. Het gehele notariële traject is kosteloos verzorgd door Westland Partners uit Naaldwijk.

Op de foto v.l.n.r. Henk Salome, Elly van der Wilk en Lars Boellaard (Westland Partners)

Aan de website van Westland Partners wordt het volgende ontleend:

Omdat de complexiteit van de vraagstukken en uitdagingen te veel omvattend zijn, heeft Westland Partners er nadrukkelijk voor gekozen om de (kandidaat-)notarissen en medewerkers te specialiseren zodat zij toegerust zijn om u op ieder deelgebied van de notariële diensten bij te staan. Niet reactief en afwachtend, maar juist proactief en zich verplaatsend in uw situatie. De menselijke maat wordt daarbij niet uit het oog verloren, zodat er altijd iemand is die bij u past. Westland Partners is u graag tot dienst!

Meer nieuws