DONEREN

Tweede locatie voor Beukenrode palliatieve thuiszorg & hospice

Beukenrode is erin geslaagd een geschikte tweede locatie voor een hospice binnen Westland te vinden. Met medewerking van de gemeente Westland wordt gewerkt aan een verbouwplan om dit pand aan de Magnoliastraat in ’s-Gravenzande geschikt te maken voor vier gastenkamers. Het pand komt naar verwachting begin 2021 beschikbaar en met de eigenaar is overeen gekomen dat hij het zal verkopen aan Beukenrode.

Het hospice in Naaldwijk is te vaak vol en dus niet beschikbaar voor nieuwe gasten, zodat een tweede locatie nodig is. Net als dit hospice wordt het in ’s-Gravenzande een kleinschalig, intiem hospice, waar voor bewoners van Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland een bijna-thuis omgeving wordt gecreëerd, waar men zijn laatste levensfase goed verzorgd kan doorbrengen. Het pand ligt rustig maar toch in de nabijheid van het centrum, is per openbaar vervoer goed bereikbaar en er kan voor voldoende parkeerruimte worden gezorgd. De omwonenden zijn over deze plannen geïnformeerd.

Voor de verbouwing en inrichting is veel geld nodig, zodat het bestuur van Beukenrode graag in contact komt met donateurs. Zij kunnen bij voorbeeld een bepaald project financieel adopteren en daarbij gebruik maken van schenking met belastingvoordeel.

Schenken
U kunt fiscaal voordeel genieten door periodiek te schenken aan Beukenrode palliatieve thuiszorg & hospice. Het voordeel hiervan is dat de periodieke gift volledig aftrekbaar is van de belasting (een normale gift is niet, of slechts voor een deel aftrekbaar). Dit geldt niet alleen voor een grote schenking. Donateurs kunnen hun gewone jaarlijkse bijdrage omzetten in een periodieke schenking en daarmee fiscaal voordeel halen*.

Voorheen was voor het opstellen van een gift tussenkomst van een notaris vereist. Dat is nu niet meer. Een periodieke gift kan rechtstreeks met Beukenrode worden afgesproken en vastgelegd. De voorwaarde voor aftrekbaarheid van de periodieke gift is dat deze voor minimaal vijf achtereenvolgende jaren wordt vastgelegd. U geeft Beukenrode daarmee ook zekerheid voor de toekomst.

  • Met deze vorm van schenken kunt u uw jaarlijkse bijdrage aan Beukenrode in uw aangifte inkomstenbelasting volledig in mindering brengen op uw belastbaar inkomen, zonder dat u hiervoor eerst de giftendrempel (1% van uw belastbaar inkomen) moet overschrijden.

Download de PDF folder over Periodiek Schenken hier

Ook is Beukenrode op zoek naar nieuwe vrijwilligers die vanaf begin 2021 ingezet kunnen worden bij de verzorging van de gasten in het nieuwe hospice.

Foto: Magnoliastraat 1 in ’s Gravenzande