DONEREN

Vrijwilligersteam aangevuld met een geestelijk verzorger

Sinds 2022 is het vrijwilligersteam aangevuld met een vrijwilliger geestelijk verzorger. Zij bezoekt wekelijks onze gasten in ’s-Gravenzande en op verzoek komt zij op beide locaties buiten dit moment. De vrijwilliger geestelijk verzorger biedt een luisterend oor en kijkt samen met de gast wat zij voor hem/haar kan betekenen.

Zij is er voor alle gasten. De gesprekken kunnen over zingevings- en levensvragen gaan, maar ook over het geloof. Denk hierbij aan vragen als “Waar tobt u over, wat houdt u bezig, hoe ga ik om met…..”;

De meerwaarde van toevoegen van de vrijwilliger geestelijk verzorger aan het vrijwilligersteam zit vooral in de laagdrempeligheid. Gasten kunnen zonder uitleg ja of nee zeggen.

Wanneer gasten bezoek ontvangen van een eigen dominee of pastoor wordt overlegd of er behoefte is aan aanvullende gesprekken met de vrijwilliger geestelijk verzorger.

De vrijwilliger geestelijk verzorger is in overleg ook beschikbaar voor gesprek met naasten en voor begeleiding van vrijwilligers.

Als een gast behoefte heeft aan gesprek, kan dit doorgegeven worden aan één van de vrijwilligers, verpleegkundigen of coördinatoren. Zij zorgen ervoor dat er een afspraak wordt gemaakt.