DONEREN

We hebben het boekjaar 2017 weer goed afgesloten.

Namens Hoogerbrugge & Partners heeft accountant Karin van Dorp-Akkerman het jaarverslag 2017 helemaal afgerond. Alle cijfertjes zijn samengesteld en het was dan ook geen enkel probleem om onze jaarrekening te ondertekenen. Geheel belangeloos heeft Hoogerburgge & Partners (HNP) deze werkzaamheden voor (toen nog) Hospice Beukenrode verricht. Hier zijn we ontzettend dankbaar voor.

Helemaal fantastisch is dat het accountantskantoor ook haar medewerking aan de nieuwe organisatie Beukenrode heeft toegezegd. Eric van Straaten en Karin van Dorp-Akkerman gaan de komende twee jaar als onze accountant aan de slag. En ook hiervan ontvangt Beukenrode geen rekening. We zijn trots op dit partnership! Bezoek gerust eens de website om meer over dit mooie Westlandse bedrijf te lezen: www.hnp-accountants.nl.

Hoogerbrugge & Partners richt zich op het Midden- en Kleinbedrijf en het voeren van administraties, opstellen van jaarrekeningen en fiscale aangiften, alsmede het geven van adviezen op deze gebieden in de ruimste zin van het woord. De kwaliteit van de samenwerking tussen u en Hoogerbrugge & Partners staat of valt met heldere en tijdige communicatie. Wij willen relevante ontwikkelingen graag tijdig bij u op het netvlies krijgen om verrassingen te voorkomen. Het stelt ons in staat om alert te kunnen reageren op issues en een klankbordfunctie te kunnen vervullen.Om maximaal voordeel te halen uit onze dienstverlening, is naast de formele contactmomenten de informele communicatie van groot belang. We hechten aan korte en ongecompliceerde communicatielijnen en zorgen dat u een duidelijk aanspreekpunt heeft dat altijd beschikbaar is en alert en snel reageert. Essentieel daarbij is de juiste ‘klik’: een onderlinge relatie die zowel professioneel als persoonlijk soepel en prettig verloopt.