DONEREN

Vertrouwenspersoon Beukenrode

Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een organisatie aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op persoonlijke problemen, pesterijen, discriminatie of seksuele intimidatie. Op de werkvloer komt het wel eens voor dat er mensen gepest worden. Als deze persoon zijn verhaal kwijt wil dan kan men zich wenden tot de vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon kan mensen die gediscrimineerd worden vaak waardevolle tips geven over hoe discriminatie ontlopen kan worden. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft informatie over de stappen die gezet kunnen worden. Hij ondersteunt de hulpvrager bij gesprekken met derden, bij voorbeeld bij bemiddeling of het indienen van een klacht.

De vertrouwenspersoon verwijst zo nodig door naar professionele hulpverlening. De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:
o Het verzorgen van eerste opvang van vrijwilligers en medewerker die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
o Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
o De vrijwilliger of medewerker informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
o Het desgewenst begeleiden, als de vrijwilliger of de medewerker de zaak aan de orde wil stellen bij de klachtfunctionaris uit het bestuur van de organisatie.
o Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
o Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
o Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
o Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon van Beukenrode is de heer C. van Gulik, bereikbaar via email op vangulik@kabelfoon.nl
Bij afwezigheid of ziekte is zijn vervanger de heer H.W. Visser, bereikbaar via hwvisser@kabelfoon.nl
Beiden zijn gepensioneerd huisarts in Naaldwijk.