DONEREN

Palliatieve thuiszorg

Onze opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers geven tijd, aandacht en ondersteuning aan de zieke en zijn of haar familie. De hulp die onze vrijwilligers bieden is ondersteunend en kan maximaal drie maanden gegeven worden.
De vrijwilligers zijn beschikbaar van 7.00 tot 23.00 uur en ondersteunen bij:

• hulp bij de dagelijkse verzorging van de cliënt;
• tijd en aandacht voor de cliënt en de mantelzorger(s);
• een luisterend oor;
• ER ZIJN voor de cliënt om de mantelzorgers een moment van rust te geven.

Als de vrijwilliger aanwezig is kan de partner, familie of mantelzorger even rust nemen, een boodschap doen of even rustig slapen. Zo is de vrijwilliger een belangrijke steun voor zowel de zieke als de mantelzorger(s).

Meer informatie?

Voor al uw vragen kunt u terecht bij onze coördinatoren (telefoon: 0174-621357):

Zij geven u advies over de beste optie voor uw hulpvraag en regelen de dagelijkse gang van zaken rondom de palliatieve zorg. Zij houden contact met huisartsen, thuiszorg, pastoraal medewerkers en palliatieve netwerken. De dames zijn het eerste aanspreekpunt voor gasten, familie, vrijwilligers en hulpverleners.