DONEREN

ANBI-gegevens Vrienden

Stichting Vrienden van Beukenrode

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Vrienden van Beukenrode is als volgt verwoord in de statuten:
1. De Stichting heeft ten doel het werven van fondsen ten behoeve van de zorg door vrijwilligers gegeven voor- en de begeleiding van terminale patiënten thuis en in zorg- en verpleeginstellingen, en meer in het bijzonder ten behoeve van de statutair in Gemeente Westland gevestigde stichting: Stichting Beukenrode, ( palliatieve thuiszorg & hospice) die voornoemde zorg en begeleiding aanbiedt;
2. Het mede creëren van maatschappelijk draagvlak voor het werk van de Stichting Beukenrode;
3. Het mede vergroten van de naamsbekendheid en de diensten van de Stichting Beukenrode.”
De Stichting Vrienden van Beukenrode tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het werven van financiële- en materiële middelen ten behoeve van de stichting Beukenrode;
b. het onder de aan.dacht brengen en het geven van voorlichting over de stichting Beukenrode;
c. al hetgeen nuttig en geoorloofd is voor het bereiken van de gestelde doelen.

Algemene gegevens
Naam AnbI Stichting Vrienden van Beukenrode
Bekend onder de naam Vrienden van Beukenrode
Kamer van Koophandel nr. 65104013
RSIN/fiscaalnummer 855981349

Beloningsbeleid
De Stichting Vrienden van Beukenrode heeft geen betaalde medewerkers in dienst.
Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers die geen beloning en/of kostenvergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen.

Verslagen van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Met onderstaande links kunt u het jaarverslag 2016, inclusief de financiële verantwoording