ANBI-gegevens Vrienden

Stichting Vrienden van Beukenrode

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Vrienden van Beukenrode is als volgt verwoord in de statuten:
“1. De Stichting heeft ten doel het werven van fondsen ten behoeve van de zorg door vrijwilligers gegeven voor- en de begeleiding van terminale patiënten thuis en in zorg- en verpleeginstellingen, en meer in het bijzonder ten behoeve van de statutair in Gemeente Westland gevestigde stichting: Stichting Beukenrode, ( palliatieve thuiszorg & hospice) die voornoemde zorg en begeleiding aanbiedt;
2. Het mede creëren van maatschappelijk draagvlak voor het werk van de Stichting Beukenrode;
3. Het mede vergroten van de naamsbekendheid en de diensten van de Stichting Beukenrode.”
De Stichting Vrienden van TerminuZ tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het werven van financiële- en materiële middelen ten behoeve van de stichting Beukenrode;
b. het onder de aandacht brengen en het geven van voorlichting over de stichting Beukenrode;
c. al hetgeen nuttig en geoorloofd is voor het bereiken van de gestelde doelen.

Algemene gegevens
Naam AnbI Stichting Vrienden van Beukenrode
Bekend onder de naam Vrienden van Beukenrode
Telefoon 0174-416215
Kamer van Koophandel nr. 65104013
RSIN/fiscaalnummer 855981349

Beloningsbeleid
De Stichting Vrienden van Beukenrode heeft geen betaalde medewerkers in dienst.
Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers die geen beloning en/of kostenvergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen.

Verslagen van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Met onderstaande links kunt u het jaarverslag 2016, inclusief de financiële verantwoording