DONEREN

Wie zijn de vrienden?

De Vrienden van Beukenrode is een zelfstandige stichting met een belangrijk doel. Namelijk het ondersteunen van het werk van de vrijwilligers terminale thuiszorg. De vriendenstichting zet zich in voor versterking van de activiteiten – ook financieel – en het vergroten van de bekendheid van Beukenrode in de regio. Er zijn onvoldoende structurele subsidies voor scholing en vorming van de vrijwilligers, voor het plaatsen van advertenties, de kosten voor huisvesting en dergelijke. Daarom is het noodzakelijk gelden te verwerven om het werk van Beukenrode in onze regio nu en in de toekomst veilig te stellen.

Het bestuur

  • Henk Salome, voorzitter
  • Sjaak Noordam, penningmeester