DONEREN

Aanstellings- en integriteitsbeleid

Onze vrijwilligers ondertekenen bij aanvang van hun vrijwilligerswerk een vrijwilligersovereenkomst.
Van deze vrijwilligersovereenkomst maakt deel uit een integriteitsverklaring (die geldt voor vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden) onder de titel
‘Gouden Regels. Richtsnoer voor integer handelen’.

Gouden Regels