Wat doen zij?

De circa 100 vrijwilligers van Beukenrode hebben voor hun werk een speciale opleiding gevolgd. De hulp aan stervenden en de ondersteuning van de mensen om hen heen vragen namelijk veel kennis en vaardigheden van de vrijwilliger.

Die kennis en vaardigheden zijn nodig om te kunnen omgaan met de gevoelens van degenen die betrokken zijn bij het stervensproces. Daarom worden de vrijwilligers zorgvuldig geselecteerd en voorbereid op hun taak.
Daarnaast worden ze goed begeleid en volgen ze regelmatig bijeenkomsten en cursussen.