Beeldmerk Beukenrode

Palliatieve thuiszorg en hospice

Het laatste nieuws

Zorg voor iedereen

Palliatieve terminale zorg is zorg als genezing niet meer mogelijk is en de laatste fase van uw leven aanbreekt. In deze fase staat uw welbevinden en comfort centraal. Beukenrode is hét loket voor palliatieve terminale zorg in de regio Westland (Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland). Wij bieden ondersteuning en hulp aan iedereen uit de regio vanaf 18 jaar met een levensverwachting van drie maanden of minder, ongeacht levensovertuiging en achtergrond.

sgravenzande woonkamer

Thuis

Als mensen een keuze hebben, dan willen ze graag de laatste fase van hun leven thuis of “bijna thuis” in een hospice doorbrengen. Thuis wordt u - vaak dag en nacht - omringd en verzorgd door uw partner, kinderen, familie of vrienden. Hier kan iedereen uit de directe omgeving helpen om het leven waardig af te sluiten. Deze hulp van mens tot mens - mantelzorg - is mooi en onvervangbaar. Maar de zorg in deze moeilijke en emotionele periode kan erg zwaar zijn. Ook als er hulp is van thuiszorg en huisarts. Dan is het goed te weten dat de vrijwilligers van Beukenrode u ook graag thuis ondersteunen.

 

Hospices

Kunt of wilt u tijdens deze fase niet thuis blijven, dan is het goed om te weten dat er hospices zijn. U verblijft in het hospice en er wordt zoveel mogelijk een ‘thuissituatie” gecreëerd. Er zijn vaste verpleegkundigen en vrijwilligers aanwezig die u en uw naasten dag en nacht bijstaan.

Meer info