DONEREN

Kosten

- De verzorging- en verpleegkosten worden vergoed vanuit de Zvw (Zorgverzekeringswet).
- Aan palliatieve thuiszorg zijn geen kosten verbonden. Een donatie wordt op prijs gesteld.
- Voor verblijf in het Hospice betaalt u een eigen bijdrage voor de kosten voor eten, drinken en de wasservice. Deze wordt vaak vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Voor meer info verwijzen wij naar de informatie op de website van Zorgwijzer ( https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hospice).

Wanneer een gast is opgenomen met ZZP10-indicatie die valt onder Wlz (Wet langdurige zorg) is er wel een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte hiervan is afhankelijk van het inkomen. De huishoudelijke zorg wordt betaald vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).