10 jarig bestaan

17 december 2022

Er wordt op een ingetogen manier stil gestaan bij het jubileum. 

Opening hospice 's-Gravenzande

20 september 2021

Opening hospice 's-Gravenzande aan de Magnoliastraat. 

Fusie Terminuz

1 juni 2018

Stichting Hospice Beukenrode en TerminuZ (thuiszorg voor terminale mensen, eerder bekend onder de naam VPTZ) gaan per 1 juni 2018 fuseren. Hierdoor ontstaat één loket voor Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland voor alle palliatieve zorg voor zowel bewoners als zorginstellingen.

Officiële opening

19 april 2013

Met een feestelijke bijeenkomst in de Oude Kerk in Naaldwijk staat het bestuur stil bij de realisatie van het hospice en wordt Stichting Vrienden van Hospice ten doop gehouden. 

Eerste gast

17 december 2012

De eerste gast werd ontvangen.

Oplevering pand

14 december 2012

Oplevering pand

Vrijwilligers

November 2012

Terwijl de bouwvakkers aan de slag waren er fondsen werden geworven werd de organisatie opgericht. Patricia Bakker en Winnie Pesch gingen als coördinator aan de slag. Een oproep voor vrijwilligers leverde 140 reacties op. Zij kregen een training en november 2021 tekenden 50 vrijwilligers een contract voor onbepaalde tijd. 

 

Pand gekocht in Naaldwijk

augustus 2011

De Diaconie van de Oude Kerk in Naaldwijk kocht het pand in augustus 2011 en zou het in bruikleen aan het hospice beschikbaar stellen. Er was nog wel een verbouwing nodig om de vier kamers en leefruimtes geschikt te maken. 

Bouwcontract

23 juli 2012

De Diaconie sloot het bouwcontract af met bouwbedrijf Weboma uit Wateringen. De afgesproken opleverdatum: 14 december 2012.

4 zorgbedden toegewezen

2007

In 2007 ging de groep nogmaals aan de slag. De wens was om om bijna-thuis op te richten voor bewoners uit Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland. Na vaststelling van de nieuwe landelijke normen kreeg het bestuur vier palliatieve zorgenbedden toegewezen van het zorgkantoor. 

Vervolgens was het zoeken naar een geschikt pand. 

Eerste pogingen door groep Vrijwilligers

2000 en 2004

In 2000 en 2004 ondernam een groep vrijwilligers pogingen om een hospice op te richten, zonder succes. 

Geschiedenis

Stichting Beukenrode is in 2018 ontstaan uit een fusie tussen hospice Beukenrode en Stichting Terminuz. Beide organisaties hadden op dat moment al veel ervaring in de palliatief terminale zorg in de regio Westland en de inzet van vrijwilligers hiervoor. Hospice Beukenrode organiseerde deze zorg in het hospice aan de Dijkweg in Naaldwijk; Terminuz deed dit bij cliënten thuis. Door het bundelen van hun krachten ontstond er 1 loket voor vrijwillige palliatief terminale zorg binnen de regio Westland.

 

In 2019 heeft het toenmalige bestuur onderzocht of er behoefte was aan een 2e hospice. De reden hiervoor was dat het hospice bijna altijd een wachtlijst had en mensen vaak al waren overleden voordat we hen een plek in het hospice konden toekennen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat gezien de groei en de vergrijzing van de inwoners van de regio, de vraag naar hospicezorg alleen maar zou toenemen. Bovendien werden gezinnen steeds kleiner en nam de deelname aan het arbeidsproces door vrouwen toe. Hierdoor zijn steeds minder mantelzorgers beschikbaar. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het bestuur besloten dat er een 2e locatie nodig was. De voorkeur voor de 2e locatie was ’s-Gravenzande omdat veel gasten hier vandaan kwamen en omdat dit goede aansluiting met Hoek van Holland biedt. In ’s-Gravenzande is een geschikte locatie gevonden aan de Magnoliastraat.

In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen ter realisatie van deze 2e locatie. In maart 2021 is gestart met de ver-, aan- en opbouw. Hoofdaannemer Verbakel heeft werkelijk een wonder weten te verrichten door in een half jaar deze verbouwing te realiseren. Alle onderaannemers waaronder P. Kuijvenhoven, van Dijk/Korteland en vele anderen hebben enorm goed meegewerkt om dit resultaat te behalen. Er is een grote aanbouw gerealiseerd en op het pand is een verdieping gezet. Het hospice biedt ook plaats aan 4 gasten.

Op 1 september werd het pand opgeleverd. Met behulp van La Fabrique is de locatie ingericht en omgetoverd tot een warme, moderne en huiselijke locatie. 

Op 20 september werd de eerste gast ontvangen op deze locatie en na 4 dagen was de locatie volledig bezet. Dit laat zien dat er behoefte is aan een extra hospicevoorziening in de regio.

In de jaren voorafgaande aan de fusie in 2018, hebben Hospice Beukenrode en TerminuZ ieder hun eigen historie.

Historie hospice Beukenrode

Hospice Beukenrode mocht in 2012 de eerste gast verwelkomen, maar aan dat moment gingen heel wat jaren van organisatie en fondsenwerving vooraf.
Al in 2000 en 2004 ondernam een groep vrijwilligers pogingen om een hospice op te richten, maar dat had vooralsnog geen succes. In 2007 ging de groep nogmaals aan de slag. De wens was om een bijna thuis-huis op te richten voor bewoners uit Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland. Na de vaststelling van nieuwe landelijke normen, kreeg het bestuur vier palliatieve zorgbedden toegewezen van het zorgkantoor. Vervolgens was het zoeken naar een geschikt pand voor het hospice. Het oog viel daarbij op het Wit Gele Kruisgebouw aan de Dijkweg 47 in Naaldwijk. De Diaconie van de Oude Kerk Naaldwijk kocht het pand in augustus 2011 en zou het in bruikleen aan het hospice beschikbaar stellen. Er was nog wel een verbouwing nodig om de vier kamers en leefruimtes geschikt te maken. Op 23 juli 2012 tekende de Diaconie het bouwcontract met bouwbedrijf Weboma uit Wateringen. De afgesproken opleverdatum: 14 december 2012.

Om de inrichting en de exploitatie te kunnen bekostigen werd volop aan fondsenwerving gedaan. In de zoektocht naar financiële middelen werd het bestuur verrast door de vele positieve reacties. Er bleek een breed draagvlak te zijn en er werden diverse inzamelingsacties gehouden. De drie gemeenten Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland zegden ook subsidie toe. Om in de toekomst over voldoende middelen te kunnen beschikken werd de Stichting Vrienden van Hospice Beukenrode opgericht. Onder het motto ‘Hart voor Beukenrode’ was zij actief op de braderieën in de regio om nieuwe vrienden en giften te werven. Terwijl de bouwvakkers aan de slag waren en er fondsen werden geworven, moest ook een organisatie van de grond worden getild. Een eerste oproep voor vrijwilligers leverde 140 aanmeldingen op. Patricia Bakker en Winnie Pesch werden als coördinator aangesteld om dit in goede banen te leiden. De vrijwilligers kregen een training aangeboden en eind november 2012 tekenden 50 mensen een vrijwilligersovereenkomst voor onbepaalde tijd met het hospice.
Na de oplevering op 14 december 2012, ontving Hospice Beukenrode op 17 december de eerste bewoner. De officiële opening vond later plaats, op 19 april 2013. Met een feestelijke bijeenkomst in de Oude Kerk Naaldwijk stond het bestuur stil bij de realisatie van het hospice en werd Vrienden van Hospice Beukenrode ten doop gehouden.
Hospice Beukenrode bleek al in het 1e jaar te voldoen aan een behoefte. Waar een gemiddeld hospice zo’n 36 gasten per jaar ontvangt, mocht Hospice Beukenrode in haar eerste jaar 54 gasten verwelkomen. De reacties van de gasten en familieleden waren positief en zij waardeerden de rust die het hospice hen bracht en dat mensen op een waardige manier afscheid konden nemen van het leven.

Historie TerminuZ

TerminuZ is vanaf 2017 als rechtsopvolger van Stichting VPTZ regio Westland dé vrijwilligersorganisatie voor terminale thuiszorg. Deze stichting is opgericht in 1992 en vierde in 2017 het 25-jarig jubileum. Sinds 1992 is TerminuZ uitgegroeid tot een professionele organisatie met circa 25 goed opgeleide en toegewijde vrijwilligers en een ervaren coördinator. Jaarlijks deden tientallen bewoners van Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland een beroep op onze vrijwilligers terminale thuiszorg.