Doneren

De subsidie en eigen bijdrages van gasten zijn niet toereikend voor de exploitatiekosten van Beukenrode. Zij waarborgen de exploitatie van Beukenrode en het onderhoud van het hospice. Ook wordt er invulling gegeven aan extra wensen. Soms krijgt Beukenrode een gift van een dankbare familie voor de inzet van de vrijwilligers, van kerken of regionale goede doelen organisaties.

Maar er zijn meer mogelijkheden. De Vrienden van Beukenrode is een ANBI-instelling. Dat houdt in dat de belastingdienst onze stichting heeft erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling en giften daarmee fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Ook houdt het in dat alle ontvangen gelden rechtstreeks ten goede komen aan het werk van de vrijwilligers.

Wilt u ook een donatie doen?

Ook u kunt Beukenrode palliatieve thuiszorg en hospice steunen. Dit kunt u doen door een eenmalige financiële bijdrage maar ook door vriend te worden. Een gift, legaat, erfstelling of sponsorschap is natuurlijk ook mogelijk. Daarnaast vragen wij u om aan ons te denken bij verjaardagen, bruiloften, jubilea, openingen en andere gebeurtenissen. Wij denken graag met u mee.

Velen van u zullen hebben ervaren hoe ingrijpend het is om iemand te verliezen. En hoe belangrijk het is dat er op een goede manier afscheid genomen kan worden. Zo goed als het maar kan. Daarom Beukenrode, daarom uw steun!

De Stichting Vrienden van Beukenrode heeft de ANBI-status, onder nummer: 8559.81.349
Inschrijving Kamer van Koophandel nr. 65104013
IBAN/Rekeningnummer NL56RABO 0118 6849 49
t.n.v. Stichting Vrienden van Beukenrode

Doneer hier direct online.