Hospice

Beukenrode heeft twee locaties in Westland. In Naaldwijk en sinds 20 september 2021 ook in ‘s-Gravenzande. Het hospice wordt ook vaak een bijna-thuis-huis genoemd. Onze professionele vrijwilligers doen er alles aan om de thuissituatie zo dicht mogelijk te benaderen en familie en andere naasten van de gast zijn dan ook 24 uur per dag welkom.

Daarnaast kunnen zij tussen 07.00 en 23.00 uur een beroep doen op de vrijwilligers die zijn opgeleid om de gasten te ondersteunen. Ook is er een logeermogelijkheid. In nauw overleg met de familie bieden de vrijwilligers een luisterend oor, verrichten hand- en spandiensten en geven, waar nodig, hulp bij de verzorging. Ook vervullen zij de rol van gastheer of –vrouw.

DSC 4099

Zorg in het hospice

Gasten ontvangen dezelfde zorg als thuis. De eigen huisarts verleent de medische zorg. Als dit niet mogelijk is, is er een vangnetarts beschikbaar. Verpleegkundige zorg zoals basiszorg, medicijnverstrekking en verpleegtechnische handelingen wordt gedaan door medewerkers van thuiszorgorganisatie Careyn en Pieter van Foreest.

Het is ook mogelijk om diensten zoals maatschappelijk werk, fysiotherapie enzovoort in het hospice te blijven ontvangen. Ook kan er geestelijke zorg, kapper, pedicure enzovoort ontvangen worden.
Mochten hier kosten aan verbonden zijn, dan zijn die voor rekening van de gast. De dagelijkse leiding is in handen van onze coördinatoren.

sgravenzande gevel

Geestelijke verzorging

Sinds 2022 is het vrijwilligersteam aangevuld met een vrijwilliger geestelijk verzorger. Zij bezoekt wekelijks onze gasten in ’s-Gravenzande en op verzoek komt zij op beide locaties buiten dit moment. De vrijwilliger geestelijk verzorger biedt een luisterend oor en kijkt samen met de gast wat zij voor hem/haar kan betekenen. Zij is er voor alle gasten.

De gesprekken kunnen over zingevings- en levensvragen gaan, maar ook over het geloof. Denk hierbij aan vragen als “Waar tobt u over, wat houdt u bezig, hoe ga ik om met…..”; De meerwaarde van toevoegen van de vrijwilliger geestelijk verzorger aan het vrijwilligersteam zit vooral in de laagdrempeligheid. Gasten kunnen zonder uitleg ja of nee zeggen.

Wanneer gasten bezoek ontvangen van een eigen dominee of pastoor wordt overlegd of er behoefte is aan aanvullende gesprekken met de vrijwilliger geestelijk verzorger. De vrijwilliger geestelijk verzorger is in overleg ook beschikbaar voor gesprek met naasten en voor begeleiding van vrijwilligers. Als een gast behoefte heeft aan gesprek, kan dit doorgegeven worden aan één van de vrijwilligers, verpleegkundigen of coördinatoren. Zij zorgen ervoor dat er een afspraak wordt gemaakt.

Rouw bij kinderen

In Beukenrode vinden wij het belangrijk dat er aandacht is voor kinderen en jongeren die met verlies in aanraking komen. Naast dat we voor ouders een brochure hebben, is op beide locaties een aparte kinder (speel) hoek met speel, teken en spelmateriaal voor kinderen.

U vindt in de kast in de woonkamer een map met ‘werkbladen’ voor kinderen om voor zichzelf of bijvoorbeeld voor degene die gaat overlijden een herinnering te maken. Mocht uw kind een werkblad zien waar zij of hij mee aan de slag wil gaan, vraagt u gerust een afdruk. In deze map vindt u ook een lijst met tips rondom boeken en websites. Een aantal boeken zijn in de kinderhoek aanwezig.

Ook kunt u vragen stellen aan de coördinator, verpleegkundige of vrijwilliger als u met uw zoon of dochter ergens tegenaan loopt of als iets onduidelijk is.

IMG 0290rolfvankoppenfotografie
Beeldmerk Beukenrode

Impressie Naaldwijk

 

Beeldmerk Beukenrode

Impressie
's-Gravenzande