DONEREN

Hospice

Beukenrode heeft twee locaties in Westland. In Naaldwijk en sinds 20-9-21 ook in ‘s-Gravenzande. Het hospice wordt ook vaak een bijna-thuis-huis genoemd. Onze professionele vrijwilligers doen er alles aan om de thuissituatie zo dicht mogelijk te benaderen en familie en andere naasten van de gast zijn dan ook 24 uur per dag welkom.

Daarnaast kunnen zij tussen 07.00 en 23.00 uur een beroep doen op de vrijwilligers die zijn opgeleid om de gasten te ondersteunen. Zij zorgen ervoor dat de thuissituatie zo dicht mogelijk wordt benaderd. Ook is er een logeermogelijkheid. In nauw overleg met de familie bieden de vrijwilligers een luisterend oor, verrichten hand- en spandiensten en geven, waar nodig, hulp bij de verzorging. Ook vervullen zij de rol van gastheer of –vrouw.

Zorg in het Hospice

Gasten ontvangen dezelfde zorg als thuis. De eigen huisarts verleent de medische zorg. Als dit niet mogelijk is, is er een vangnetarts beschikbaar. Verpleegkundige zorg zoals basiszorg, medicijnverstrekking en verpleegtechnische handelingen wordt gedaan door medewerkers van thuiszorgorganisatie Careijn.

Het is ook mogelijk om diensten zoals maatschappelijk werk , fysiotherapie enzovoort. in het hospice te blijven ontvangen. Ook kan er geestelijke zorg, kapper, pedicure enzovoort. ontvangen worden.
Mochten hier kosten aan verbonden zijn, dan zijn die voor rekening van de gast. De dagelijkse leiding is in handen van onze coördinatoren.

Meer informatie?

Meer informatie?
Voor al uw vragen kunt u terecht bij onze coördinatoren (telefoon: 0174-621357):

Zij geven u advies over de beste optie voor uw hulpvraag en regelen de dagelijkse gang van zaken rondom de palliatieve zorg. Zij houden contact met huisartsen, thuiszorg, pastoraal medewerkers en palliatieve netwerken. De dames zijn het eerste aanspreekpunt voor gasten, familie, vrijwilligers en hulpverleners.