Wat te doen bij een klacht

We doen er als Beukenrode alles aan om een goede dienst te verlenen met respect voor gasten, betrokkenen en vrijwilligers. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat er een klacht is dan bieden wij u een klachtenregeling. Deze regeling is er voor klachten van gasten/cliënten of naasten/nabestaanden maar ook voor geschillen tussen vrijwilligers en/of coördinatoren dan wel een bestuurslid over het handelen van de organisatie of van iemand die voor de organisatie werkt. Het hoeft niet altijd om een klacht te gaan, ook ideeën voor verbetering stellen wij op prijs.

 

Hoe dient u een klacht in?


U kunt mondeling een klacht indienen door te bellen met onze coördinator. Zij helpt u dan graag verder. Ook kunt u ervoor kiezen om schriftelijk een klacht in te dienen. Hiervoor is een klachtenformulier verkrijgbaar, maar u kunt ook een brief schrijven. Het adres waar u uw klacht naar toe kunt sturen is:

Bestuur van Beukenrode,
t.a.v. Elly van der Wilk-van Baren, klachtenfunctionaris
Dijkweg 47,
2671 GA Naaldwijk

Of per email zenden aan: ellyvanderwilk@planet.nl

Komt u er binnen Beukenrode met elkaar niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij VPTZ Nederland. Stuur uw klacht aan

VPTZ Nederland
T.a.v. de secretaris van de Klachten- en geschillencommissie
Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH Amersfoort

De klacht of het geschil kan ook als bijlage bij een mail worden gestuurd naar redinga@vptz.nl. De brief dient de naam en het adres van de klager te bevatten en informatie over het voorgevallene waarover een oordeel van de commissie wordt gevraagd.

Lees hier meer.