Wat te doen bij een klacht?

We doen er als Beukenrode alles aan om een goede dienst te verlenen met respect voor gasten, betrokkenen en vrijwilligers. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat er een klacht is dan bieden wij u een klachtenreglement. Wij hanteren een klachtenreglement voor klachten of geschillen tussen vrijwilligers en/of coördinatoren over het handelen van de organisatie of van iemand die voor de organisatie werkt. Wanneer u, samen met de betrokkenen het meningsverschil niet kunt oplossen, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid voor een gesprek met de coördinator of een brief sturen naar het bestuur van Beukenrode. Daarnaast kunt u, indien de gesprekken niet tot een gewenst resultaat hebben geleid, gebruik maken van de koepelorganisatie voor vrijwilligers VPTZ Nederland.

U kunt uw klacht indienen bij VPTZ Nederland t.a.v. de Landelijke klachtencommissie van VPTZ Nederland.
Meer informatie hierover kunt u vragen bij het secretariaat van Beukenrode via mail: info@beukenrode.org