DONEREN

Wat te doen bij een klacht?

We doen er als Beukenrode alles aan om een goede dienst te verlenen met respect voor gasten, betrokkenen en vrijwilligers. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat er een klacht is dan bieden wij u een klachtenregeling. Die regeling is er voor klachten of geschillen tussen vrijwilligers en/of coördinatoren danwel een bestuurslid over het handelen van de organisatie of van iemand die voor de organisatie werkt. Het hoeft niet altijd om een klacht te gaan, ook ideeën voor verbetering stellen wij op prijs.

Hoe dient u een klacht in?
U kunt mondeling of schriftelijk een klacht indienen. Hiervoor zijn klachtenformulieren verkrijgbaar. Maar u kunt ook een brief schrijven. Het adres voor het klachtenformulier en het opvragen van de complete klachtregeling is:

Bestuur van Beukenrode,
t.a.v. Elly van der Wilk-van Baren, vice-voorzitter,
Dijkweg 47,
2671 GA Naaldwijk
Of per email zenden aan: ellyvanderwilk@planet.nl

Komt u er binnen Beukenrode met elkaar niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij VPTZ Nederland t.a.v. de Landelijke klachtencommissie van VPTZ Nederland.