Missie en visie

De missie van Beukenrode is het ondersteunen van mensen thuis of in één van onze hospices gedurende de laatste maanden van hun leven. We gaan uit van de visie dat mensen niet alleen op hun eigen wijze moeten kunnen leven, maar ook op hun eigen wijze moeten kunnen sterven.

De meeste mensen geven er de voorkeur aan om thuis te sterven. Beukenrode komt aan deze behoefte tegemoet door met speciaal opgeleide vrijwilligers zorg en steun te bieden aan terminaal zieken en hun naasten thuis, in het hospice of op een andere locatie. Beukenrode wil vooral iets positiefs toevoegen aan het leven van haar gasten/cliënten en hun naasten. Het gaat hier om plezierige momenten, mooie herinneringen of een goed gesprek waarbij de zieke zelf zo lang mogelijk de regie in handen houdt. Wij vinden het belangrijk dat we een goed afscheid mogelijk maken. Dit helpt bij de verwerking van het verlies.

Onze ambitie voor de jaren 2022 - 2025 is om een organisatie van, voor en door de inwoners van onze regio te zijn. In de regio Westland en omstreken wordt de cultuur gekenmerkt door: “Niet lullen maar poetsen”, pragmatiek, wars van bureaucratie, schouders eronder, ondernemerschap en “no nonsens”. Inwoners zijn over het algemeen echte doeners met het hart op de goede plaats.

 

Om een organisatie van, voor en door inwoners van de regio te zijn, moeten we aansluiten bij deze cultuur. Dan voelen, gasten, naasten, vrijwilligers en sponsoren zich thuis bij Beukenrode. We moeten de banden met inwoners onderhouden door bijvoorbeeld in te kopen bij lokale leveranciers, de verpleegkundige zorg te betrekken bij lokale aanbieders en zichtbaar te zijn in de media en op markten en beurzen.

Om de waardering en ondersteuning van de inwoners te blijven krijgen is het vooral belangrijk dat we doen waar we voor zijn en waar we goed in zijn: goede zorg regelen en geven aan de terminaal zieken uit de regio en hun naasten. We moeten ervoor waken dat we niet te veel bezig zijn met lijstjes en vinkjes, maar onze energie juist geven aan de leefwereld van onze cliënten/gasten en hun naasten, om voor hen het verschil te maken.

Daarbij is innovatie, ontwikkelen, leren van fouten en continu verbeteren een MUST!

DSC 4099

Beukenrode werkt met het kwaliteitskompas van VPTZ om de kwaliteit van zorg en ondersteuning continu te verbeteren