Hulp aanvragen?

Beukenrode staat open voor inwoners uit Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland die een levensverwachting hebben van minder dan drie maanden, ongeacht de leeftijd, levensovertuiging en achtergrond. Voor personen uit andere plaatsen kan een verzoek worden ingediend.

Om gebruik te kunnen maken van de zorg van Beukenrode dient een huisarts een indicatie te geven. Dit is een inschatting van een levensverwachting van minder dan drie maanden. Deze indicatie wordt doorgaans gegeven door een huisarts of behandeld arts.

DSC 0183

Ondersteuning thuis

Onze opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers geven tijd, aandacht en ondersteuning aan de zieke en zijn of haar familie. De hulp die onze vrijwilligers bieden is ondersteunend en kan maximaal drie maanden gegeven worden.

De vrijwilligers zijn beschikbaar van 7.00 tot 23.00 uur en ondersteunen bij:

  • hulp bij de dagelijkse verzorging van de cliënt;
  • tijd en aandacht voor de cliënt en de mantelzorger(s);
  • een luisterend oor;
  • ER ZIJN voor de cliënt om de mantelzorgers een moment van rust te geven.

Als de vrijwilliger aanwezig is kan de partner, familie of mantelzorger even rust nemen, een boodschap doen of even rustig slapen. Zo is de vrijwilliger een belangrijke steun voor zowel de zieke als de mantelzorger(s).

Meer informatie over zorg tijdens thuis sterven

Zorg in het hospice

Wilt of kunt u niet thuis sterven dan is een hospice een mogelijkheid. Beukenrode heeft hospice Naaldwijk en 's-Gravenzande. U ontvangt hier dezelfde zorg als thuis. De eigen huisarts verleent de medische zorg. Als dit niet mogelijk is, is er een vangnetarts beschikbaar. Verpleegkundige zorg zoals basiszorg, medicijnverstrekking en verpleegtechnische handelingen worden gedaan door medewerkers van thuiszorgorganisatie Careyn of thuiszorgorganisatie Pieter van Foreest

Onze opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers geven tijd, aandacht en ondersteuning aan de zieke en zijn of haar familie. De hulp die onze vrijwilligers bieden is ondersteunend en kan maximaal drie maanden gegeven worden.

Meer informatie over verblijf in een hospice

 

Meer informatie?

Voor al uw vragen kunt u terecht bij onze coördinatoren (telefoon: 0174-621357):

Zij geven u advies over de beste optie voor uw hulpvraag en regelen de dagelijkse gang van zaken rondom de palliatieve zorg. Zij houden contact met huisartsen, thuiszorg, pastoraal medewerkers en palliatieve netwerken. De dames zijn het eerste aanspreekpunt voor gasten, familie, vrijwilligers en hulpverleners.

* verplichte velden