De vrijwilliger van Stichting Beukenrode heeft het hart op de goede plek en geeft binnen de
werkzaamheden invulling aan het zorgen voor terminaal zieke gasten die in het hospice
willen overlijden.